Selecteer pagina

Project Leefbaarheid

Project Leefbaarheid

In 2016 stelden Kiki, Annick en Britt zich voor:

Beste bewoners van Boijl,
Wij, Kiki, Annick en Britt, zijn bezig met het project ‘Leefbaarheid’ voor onze minor Ondernemerschap en Management in Zorg en Welzijn aan de Hanze Hogeschool. Voor dit project schrijven wij een advies voor Dorpsbelang Boijl om de leefbaarheid in Boijl te behouden en te verbeteren. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen. Wij focussen ons met name op de voorzieningen en sociale samenhang in Boijl. 
We zijn bij verschillende verenigingen langs geweest en hebben daardoor een steeds beter beeld gekregen van de leefbaarheid. Aan de hand van ons onderzoek hebben we een enquête gemaakt om de behoeften van de inwoners van Boijl op het gebied van leefbaarheid in kaart te brengen. 

Met vriendelijke groet,
Annick Holzhauer, Kiki Bos en Britt de Nie

Uitslag van het onderzoek: Leefbaarheid Boijl krijgt een 7,6!

In de afgelopen maanden waren de studenten regelmatig in het dorp te vinden. Doel was antwoord vinden op de vraag hoe Dorpsbelang – samen met de Boijligers- de leefbaarheid in Boijl kan behouden en verbeteren.
De studenten waren zeer enthousiast en gingen langs bij Dorpsbelang, bij voetbal, bij de school, bij koersbal en de OJP. Zo kregen ze een beeld van hoe Boijligers de leefbaarheid nu ervaren en wat zij belangrijk vinden om het dorp prettig leefbaar te houden. Daarna hielden ze een enquête waar 66 mensen op reageerden. De drie hebben gemerkt dat Boijl een hecht dorp is. Zij gaven het dorp gemiddeld een 7,6!

Toch zijn er nog wel wensen. Zo is er weinig te doen voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar en zien Boijligers het café als een belangrijk ‘bindmiddel’ voor jong en oud. Om dit te realiseren zien de studenten een goede samenwerking tussen dorpshuis en café als een must.
Ook doen de studenten suggesties voor activiteiten waarbij de generaties en/of mensen die elkaar nog niet (goed) kennen elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld door het in gebruik nemen van een dorpshulp-app voor alle inwoners van het dorp (bv. wie kan er een boodschap meenemen of vanmiddag op mijn hond passen).
Tenslotte zien de studenten ‘markt’ voor een vrouwenploeg à la OJP, die activiteiten organiseert die vrouwen leuk vinden, bijvoorbeeld een filmavond, concert en/of een ladiesnight.

Dorpsbelang is blij met de adviezen en heeft de studenten hiervoor van harte bedankt. Ze herkenden veel zaken die uit het onderzoek naar voren komen en de tips van de studenten passen goed bij de Dorpsvisie die twee jaar geleden is opgesteld. Dorpsbelang gaat dan ook met mensen en verenigingen in gesprek om te kijken of en hoe de adviezen opgevolgd kunnen worden! Samen aan de slag!

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest