Selecteer pagina

Rietvlechten leren en re-integreren

Rietvlechten leren en re-integreren

Stichting Ambacht Noordwolde wil jullie hierbij informeren over het bestaan van hun kleinschalig leer-werkbedrijf Ambacht Noordwolde. Vanuit een burgerinitiatief is het project Ambacht Noordwolde in november 2018 gestart met als doel:

 • Het dorp Noordwolde op de kaart te zetten door het oude ambacht van rietvlechten terug te brengen in de gemeente.
 • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen door vakmanschap en het oude ambacht te stimuleren. Dit doen ze samen met de gemeente, het Nationaal Vlechtmuseum en met vrijwilligers woonachtig in de regio.
 • Daarnaast leiden zij ook vrijwilligers op om het vlechten te leren.

In februari 2019 werd de Stichting Ambacht Noordwolde opgericht. Vorig voorjaar hebben zij meegedaan met de aanbesteding van de gemeente Weststellingwerf: “Open House contractuele regeling Weststellingwerf Re-integratietrajecten 2019-2021”. Ambacht Noordwolde is voor deze tender in aanmerking gekomen per 1 juli j.l. Hun ambitie is ook om zich te gaan kwalificeren als vakschool.

Een vak leren en re-integreren bij leer-werkbedrijf en vakschool voor ambacht rietvlechten
Per 1 juli 2020 is Ambacht Noordwolde erkend als leerwerkbedrijf en professionele aanbieder van diensten op het gebied van re-integratie. Bovendien is de organisatie in voorbereiding, geaccrediteerd te worden om als kleinschalige vakschool onderwijs op MBO-niveau geven. Hiermee kan ook werkgelegenheid geboden worden aan mensen met of zonder een indicatie, zoals bedoeld in de participatie wet. Zij bieden trajecten op maat als je:

 • Wilt re-integreren.
 • Uit het arbeidsproces bent geraakt.
 • Een lichte verstandelijke of fysieke beperking hebt.
 • Het vlecht-vak wil leren als extra toevoeging voor een creatieve opleiding.
 • Een stageplaats zoekt op verschillende niveaus.

De leerplek
Oefenen in een arbeidsproces op een creatieve manier en op maat werkervaring opdoen, en voor een zinvolle dagbesteding. Samenwerken met anderen. Voor iedereen die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) uit het arbeidsproces is geraakt.

Samen werken op een plek…..
Waar iedereen zich gewaardeerd voelt. Waar zelfontplooiing en -ontwikkeling wordt aangemoedigd. Waar we van elkaar leren en samenwerken.

Maak een afspraak
Bekijk het vlechtwerk en de mogelijkheden, proef de sfeer en maak kennis met de mensen en het materiaal.

Ambacht Noordwolde is een alternatieve, maatschappelijk verantwoorde kleinschalige leer/werkvoorziening, geschikt voor alle werkniveaus. Binnen dit initiatief krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om op gestructureerde wijze, onder begeleiding, een vak te leren en te wennen aan het arbeidsproces.

Samenwerkingspartners:
Bestemming Noordwolde, Gemeente Weststellingwerf en Iepen Mienskipfuns

Contact en informatie:
Ambacht Noordwolde
Mandehof 7 8391 BG Noordwolde
www.ambachtnoordwolde.nl
info@ambachtnoordwolde.nl
projectleiding Andrea Schrok, tel. 06-12534794
KvK: 73970131
Vacature: bestuurslid voor functie secretaris

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest