Selecteer Pagina

Nieuws over de nieuwe woonwijk

Nieuws over de nieuwe woonwijk

Binnenkort wordt er een bestemmingsplanwijziging ingediend bij de gemeente. De grond aan de Boschoordweg moet een woonbestemming krijgen om de nieuwe woonwijk te kunnen bouwen. De coöperatie Boijl Energie Neutraal heeft de grond inmiddels aangekocht. Zodra de bestemmingswijziging is goedgekeurd door de gemeente, verkoopt de coöperatie grond aan de 8 potentiële kopers. Zij zijn ondertussen hun woonwensen concreter aan het maken. 

Huurwoningen of kleine koopwoningen?

De coöperatie Boijl Energie Neutraal overlegt nog met de woningstichting Weststellingwerf over de 4 te bouwen huurwoningen. Er hebben zich 4 Boijligers gemeld die interesse hebben in een huurwoning. Zij worden geïnformeerd zodra meer duidelijk is. Als de woningstichting de woningen niet bouwt, dan komen er 4 kleine koopwoningen voor in de plaats.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op duurzaamwonenboijl.nl.

Bestuur Boijl Energie Neutraal

Foto: werkgroep Duurzaam Wonen Boijl

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: [email protected]

Pin It on Pinterest