Selecteer pagina

Dorpsbelang Boijl

Dorpsbelang Boijl is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord. Dorpsbelang is een spreekbuis voor de belangen van de Boijligers. Zij gaat namens het dorp in gesprek met instanties en overheden en is aanspreekpunt voor bewoners en verenigingen in het dorp. Dorpsbelang jaagt ontwikkelingen aan én zet zich in om de door het dorp gekozen doelen te bereiken. Daarnaast wil zij een verbinder zijn tussen alles en iedereen die actief is in het dorp. Van bewoners, verenigingen en clubs tot bedrijven, gemeente, school en de Vereniging van Kleine Dorpen. Ruim 300 huishoudens in Boijl zijn lid van Dorpsbelang.

Hoe werkt Dorpsbelang?
In 2015 heeft het dorp een Dorpsvisie opgesteld. Dit is voor Dorpsbelang een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van doelen en het stellen van prioriteiten. Om Dorpsbelang duurzaam te organiseren, maakt het bestuur gebruik van de energie en de talenten van de Boijligers. Dit gebeurt door te werken met werkgroepen, waar dorpsbewoners (tijdelijk) aan de slag gaan rond één thema. Zo is er bijvoorbeeld de werkgroep Duurzaamheid, een Brinkplein-groep en de communicatiegroep die de Facebook-pagina Boijl en de website van het dorp beheert. Andere thema’s zijn sport en jongeren, leefbaarheid ouderen, verkeer en groen.

Wil jij meedenken voor de nieuwe dorpsvisie van Boijl? Jouw input telt!
Lees hier de laatste dorpsvisie.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Pim Pera (voorzitter), Anja van Loon (interim penningmeester), Aukje Jager, Jos de Vries, Matthijs de Jonge en Joy Idema (foto is nog van vorig bestuur). Wie worden onze nieuwe voorzitter en penningmeester?

Vragen, opmerkingen of belangstelling?
Stuur een mail naar dorpsbelang@boijl.com of reageer via onze Facebook-pagina of InstagramKijk ook regelmatig, samen met meer dan 900 leden, op het digitale prikbord van de Facebook-groep voor nieuwtjes, evenementen, oproepjes, mededelingen en oude foto’s van Boijl.

Nog geen lid?
Voor slechts € 11,- per jaar ben je ook lid! Als je dit wilt, stuur dan even een mail naar dorpsbelang@boijl.com of machtig ons via het digitale machtigingsformulier dat je hieronder vindt. Dan is het zo geregeld.

Facebook-pagina en Facebook-groep
per adres:  De Daoken 30, 8392 MD Boijl
KvK:  40000389
voorzitter:  Pim Pera, tel. 06-39270101
secretariaat:  dorpsbelang@boijl.com

Werkgroep Boijl Energie Neutraal (BEN)

In Boijl bestaat een werkgroep Duurzaam. Deze werkgroep heeft de Coöperatie Boijl Energie Neutraal opgericht. Men is met mooie plannen en ontwikkelingen bezig voor het dorp. De werkgroep is te volgen via Facebook, belangstelling voor duurzaamheid? Neem contact op!
De werkgroep laat regelmatig van zich horen via deze website, Facebook, de Dorpskrant en via flyers, dus let op de brievenbus en andere communicatiekanalen voor de verdere publicaties.

In september 2021 werd een gezamenlijk initiatief geïntroduceerd van de werkgroep Duurzaamheid en de werkgroep Wonen, een woonproject van 12 nieuwbouwwoningen op het perceel aan de Boschoordweg. Via hun website van het project ‘Duurzaam Wonen Boijl’ zal men iedereen op de hoogte houden van de vorderingen en ontwikkelingen. Het gaat niet de informatie-avonden (zoals in september en oktober) vervangen en ook niet ‘Even bijproaten”. Het betreft een aanvulling op al bestaande communicatiekanalen en mogelijkheid eens rustig op eigen tijd kennis te nemen van alle beschikbare informatie. En elke Boijliger kan reageren op gepubliceerde informatie!

Facebook-pagina
per adres:  Doldersumsestraat 16, 8392 MR Boijl
KvK:  80309267
contact:  Jan Schlepers, duurzaam@boijl.com

Werkgroep Boijl op Glas

Jarenlang heeft de werkgroep Boijl op Glas zich sterk gemaakt voor snel internet in Boijl. In februari 2019 is duidelijk geworden dat het buitengebied van ons dorp glasvezel krijgt. De aanleg gaat in onze gemeente in het derde kwartaal van start.
Meer informatie? Check de website van Kabelnoord.

contact:  K. Thijs, kees.marian@thijs-hart.nl, tel. 0561-785269 of 06-55861862

Nieuws van Dorpsbelang Boijl

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest