Selecteer pagina

Dorpsbelang Boijl

Dorpsbelang Boijl is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord. Dorpsbelang is een spreekbuis voor de belangen van de Boijligers. Zij gaat namens het dorp in gesprek met instanties en overheden en is aanspreekpunt voor bewoners en verenigingen in het dorp. Dorpsbelang jaagt ontwikkelingen aan én zet zich in om de door het dorp gekozen doelen te bereiken. Daarnaast wil zij een verbinder zijn tussen alles en iedereen die actief is in het dorp. Van bewoners, verenigingen en clubs tot bedrijven, gemeente, school en de Vereniging van Kleine Dorpen. Ruim 300 huishoudens in Boijl zijn lid van Dorpsbelang.

Hoe werkt Dorpsbelang?
In 2015 heeft het dorp een Dorpsvisie opgesteld. Dit is voor Dorpsbelang een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van doelen en het stellen van prioriteiten.
Om Dorpsbelang duurzaam te organiseren, maakt het bestuur gebruik van de energie en de talenten van de Boijligers. Dit gebeurt door te werken met werkgroepen, waar dorpsbewoners (tijdelijk) aan de slag gaan rond één thema. Zo is er bijvoorbeeld de werkgroep Duurzaamheid, een Brinkplein-groep en de communicatiegroep die de Facebook-pagina Boijl en de website van het dorp beheert. Andere thema’s zijn sport en jongeren, leefbaarheid ouderen, verkeer en groen.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Pim Pera (voorzitter), Anja van Loon (penningmeester), Aukje Jager, Marjan Zijderveld, Jan Schlepers en Jos de Vries (foto is nog van vorig bestuur).

Vragen, opmerkingen of belangstelling?
Stuur een mail naar dorpsbelang@boijl.com of reageer via onze Facebook-pagina.
Kijk ook regelmatig, samen met meer dan 800 leden, op het digitale Facebook-prikbord voor nieuwtjes, evenementen, oproepjes, mededelingen en foto’s uit de oude doos van Boijl.

Nog geen lid?
Voor slechts € 11 per jaar ben je ook lid! Als je dit wilt, stuur dan even een mail naar dorpsbelang@boijl.com of machtig ons via het digitale machtigingsformulier dat je hieronder vindt. Dan is het zo geregeld.

Facebook-pagina en Facebook-groep
per adres:  De Daoken 30, 8392 MD Boijl
KvK:  40000389
voorzitter:  Pim Pera, tel. 06-39270101
secretariaat:  dorpsbelang@boijl.com

Werkgroep Boijl Energieneutraal

In 2015 is in Boijl, gezamenlijk met de inwoners, “Dorpsvisie Boijl 2015-2020” opgesteld.
Eén van de speerpunten was duurzaamheid, met een drietal prioriteiten:

  1. Onderzoek naar behoefte aan gezamenlijke energievoorzieningen.
  2. Onderzoek naar financiële haalbaarheid voor zonnepanelen op het dorpshuis, dit punt is gerealiseerd.
  3. Onderzoek naar behoefte aan gezamenlijke moestuin.

Voor de uitwerking van punt 1 is vanuit Dorpsbelang Boijl een werkgroep opgericht, genaamd Duurzaam Boijl, nu overgegaan in Coöperatie Boijl Energieneutraal U.A..  De opdracht vanuit Dorpsbelang is om de Boijligers ‘warm’ te maken voor duurzaamheid. Daarbij kan gedacht worden aan: woning isoleren, zonnepanelen, windmolen, zonneboiler, warmtepomp, aardwarmte… en alle andere mogelijkheden om duurzaam te worden. Hierdoor wordt de natuur minder belast en kan je energierekening (mogelijk) omlaag.

Omdat een ieders stem en mening over de richting die de werkgroep in moet slaan van groot belang is, heeft de werkgroep de inwoners gepolst via inspiratieavonden. Op deze avonden werd men geïnformeerd door deskundigen en ging de werkgroep actief met de belangstellenden kijken of Boijl in 2025 energie-neutraal is of kan worden gemaakt. Dus samen werken aan duurzaamheid.

De werkgroep (Ben Lubberdink, Anja van Loon en Jan Schlepers) laat regelmatig van zich horen via deze website, Facebook, de Dorpskrant en via flyers, dus let op de brievenbus en andere communicatiekanalen voor de verdere publicaties. Een mail naar de werkgroep kan gericht worden aan duurzaam@boijl.com.

Facebook-pagina
per adres:  Doldersumsestraat 16, 8392 MR Boijl
KvK:  80309267
contact:  Jan Schlepers, duurzaam@boijl.com

Werkgroep Boijl op Glas

Jarenlang heeft de werkgroep Boijl op Glas zich sterk gemaakt voor snel internet in Boijl. In februari 2019 is duidelijk geworden dat het buitengebied van ons dorp glasvezel krijgt. De aanleg gaat in onze gemeente in het derde kwartaal van start.
Meer informatie? Check de website van Kabelnoord.

contact:  K. Thijs, kees.marian@thijs-hart.nl, tel. 0561-785269 of 06-55861862

Nieuws van Dorpsbelang Boijl

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest