Selecteer Pagina

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang Boijl

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang Boijl

Graag nodigt Dorpsbelang je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Boijl op donderdag 5 oktober om 20.00 uur in dorpshuis De Tille. Lid of geen lid: je bent van harte welkom!

Tijdens de vergadering leggen we, het bestuur van Dorpsbelang, verantwoording af over onze activiteiten en besluiten over de periode oktober 2022 tot en met 1 oktober 2023. Ook vragen we wie ons bestuur wil versterken. Je kan eerst een jaar ervaring opdoen met dit leuke voor het dorp belangrijke werk. Of je tijdens de vergadering direct opgeven als kandidaat-bestuurslid.

Na de pauze wordt een thema besproken, dit jaar gaat het over de woningbouw aan de Boschoordweg en de ‘Tuin van Boijl’.

De stukken die op de agenda staan, kun je ter plekke inzien.

Agenda

1. Opening door voorzitter

2. Notulen jaarvergadering 2022 (tijdens de vergadering beschikbaar)

3. Jaarverslag 2022/2023

4. Financieel verslag 2022/2023 door penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Jaarverslag en financieel verslag stichting Dorpshuis

7. Project verduurzaming Dorpshuis (stichting Dorpshuis en vereniging Dorpsbelang)

8. Versterking bestuur

9. Rondvraag

10. Pauze

11. Presentatie woningbouw aan de Boschoordweg

12. Tuin van Boijl: kunnen we op de 2e hectare aan de Boschoordweg een Tuin van Boijl realiseren? Hoe moet die eruit zien en wie wil participeren in een werkgroep om de ideeen uit te werken tot een compleet plan?

Tot dan!

Het bestuur

 

Laat een antwoord achter

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: [email protected]

Pin It on Pinterest