Selecteer pagina

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang Boijl

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang Boijl

BESTE DORPSGENOOT!

Graag nodigen wij je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Boijl op donderdag 27 oktober om 20.00 uur in dorpshuis De Tille. Lid of geen lid; je bent van harte welkom.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2021
 3. Jaarverslag 2021
 4. Financieel verslag 2021
 5. Verslag kascontrole commissie -> Richard Drenth, Marein Boekhoudt
  Aftredend: Richard Drenth
  Verkiezing nieuw lid
 6. Jaarverslag en financieel verslag Dorpshuiscommissie
 7. Afscheid bestuursleden
 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. PAUZE
 11. Wat kan de gemeente voor jou betekenen op het gebied van energiebesparing, energietoeslagen en duurzaamheid? -> toelichting door de gemeente

Kom je ook? De stukken die op de agenda staan, kun je ook ter plekke inzien.

Dorpsbelang Boijl is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp in de breedste zin van het woord. Dorpsbelang is een spreekbuis voor de belangen van de Boijligers. Zij gaat namens het dorp in gesprek met instanties en overheden en is aanspreekpunt voor bewoners en verenigingen in het dorp. Kortom; Dorpsbelang Boijl is van ons en voor ons.

We leggen graag verantwoording af over het afgelopen jaar en horen graag wat Boijligers bezig houdt. We zetten vertrekkende bestuursleden in het zonnetje en de aanwezigen kiezen twee nieuwe bestuursleden. Wil jij je ook kandidaat stellen? Dat kan! Mail ons!

Na de pauze is er aandacht voor een actueel thema, namelijk energiebesparing, energietoeslagen en duurzaamheid. De zaal is in ieder geval warm, het gezelschap gezellig en de koffie lekker. Dus wat houdt je nog tegen? We kijken uit naar je komst!

Groet!

Het huidige bestuur,
Aukje Jager, Matthijs de Jonge, Jos de Vries en Pim Pera

Laat een antwoord achter

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: dorpsbelang@boijl.com

Pin It on Pinterest