Selecteer Pagina

Van blubber naar brinkplein !

Van blubber naar brinkplein !

Het begin is er!

Vertegenwoordigers van Dorpsbelang Boijl, Stichting Dorpshuis De Tille en de Hervormde Kerk hebben met hulp van Theo Kremer en Marc de Vries een plan gemaakt om van een parkeerplaats vol blubber een Brinkplein te maken. Naast parkeren komt er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, kleine markten te houden, volleybal te spelen, theater op te voeren, te schaatsen bij vorst etc.

Om dit te realiseren is een begroting gemaakt waarbij we een beroep doen op fondsen, provincie en gemeente. De kerk stelt, naast de grond, € 25.000 beschikbaar en ook de gemeente doet mee voor de gevraagde € 20.000,-. En daar zijn we heel blij mee! Maar er wordt ook een bijdrage van Boijl verwacht, hetzij in de vorm van vrijwilligerswerk, maar eigenlijk ook in financieel opzicht.

Doordat de 5 buurten in de bebouwde kom van Boijl al jarenlang zelf het onderhoud van het groen verzorgen en daar een vergoeding voor krijgen van de gemeente, is de ‘pot zelfbeheer groen’ van Dorpsbelang op dit moment goed gevuld. In het verleden zijn uit deze pot bijvoorbeeld speeltoestellen op het schoolplein, de muziekinstallatie van het dorpshuis en bijdragen aan de sportkantine mee betaald. Nu zou het geweldig zijn als de buurten toestemming geven om € 9.000,- uit deze pot beschikbaar te stellen voor het multifunctionele Brinkplein. Er blijft dan nog ruim € 1000,- over en jaarlijks komt daar zo’n € 1800,- bij.

De buurtvertegenwoordigers van de 5 deelnemende buurten (Kerkweg, Klokkeweg, Brink, Daoken/Boschoorweg en Boijlerweg Centrum) hebben we gevraagd om in hun buurt te inventariseren of men net zo enthousiast is als wij over het plan en daarom hun toestemming kunnen verlenen. Maar je kunt ook zelf aan je buurtvertegenwoordiger laten weten wat je er van vindt. Doe dit vóór 12 juli aanstaande. Vragen of opmerkingen over het plan kun je ook kwijt via [email protected]. Bekijk hier de plattegrond van het plan: Herinrichting brinkplein Dorpshuis Boijl – Situatie met ontwerp

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: [email protected]

Pin It on Pinterest