Selecteer Pagina

€ 7500.- van Rabo Coöperatiefonds voor Brinkplein

€ 7500.- van Rabo Coöperatiefonds voor Brinkplein

Afgelopen donderdag 12 oktober ontving Dorpsbelang Boijl een bijdrage van € 7.500 uit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland voor de aanleg van het multifunctionele Brinkplein naast Dorpshuis De Tille. Namens het bestuur namen voorzitter Pim Pera en Anne-Marie van der Geest de cheque en de bloemen in ontvangst. Met deze bijdrage komt de realisatie van de ambitieuze plannen weer een stap naderbij.

Een up date van de stand van zaken:

Wat gaan we doen en wat gaat dat kosten

De kosten van het totale plan worden op dit moment geraamd op € 125.000. Dan is het bestaande groen verwijderd rond de parkeerplaats, een flink stuk grond afgegraven en afgevoerd (schone grond) en nieuw zand aangebracht. Er komen kolken om het hemelwaterwater af te voeren, het geheel wordt bestraat en netjes ingericht met verlichting, veel groen en zitelementen. Er komt een nieuwe afscheiding tussen café/dorpshuis en de buren. We hebben dan een plein waar met schone voeten op geparkeerd kan worden en allerlei activiteiten op kunnen plaatsvinden. Van kleine markten tot sportactiviteiten en van openluchtuitvoeringen tot een dorpsbarbecue of picknick.

Als de financiën het toelaten wordt alle bestrating rondom dorpshuis en café vernieuwd zodat dit in het centrum van het dorp een mooi geheel wordt.

Financiering

Alle subsidie aanvragen zijn intussen de deur uit. Van de Hervormde Kerk, gemeente Weststellingwerf, Rabobank Coöperatiefonds en uit de pot van het Zelfbeheer Groen hebben we inmiddels al een flink bedrag toegezegd gekregen, waar we erg blij mee zijn. Op de aanvraag bij Fonds Bercoop en het Iepen Mienskipfuns van de Provincie hopen we in november reactie te krijgen.

Verdere planning

Als de financiën rond zijn, kunnen we definitieve afspraken maken met de aannemer. Wie dat gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Er lopen gesprekken met drie aanbieders en de keuze hangt mede af van de mogelijkheid tot inbreng van zelfwerkzaamheid door ons als bewoners. Want zoals bij elk project in een klein dorp kunnen we ook deze keer niet zonder hulp van vrijwilligers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het slopen en afvoeren van het bestaande groen, slopen van bestrating, grondtransport, aanplanten van groen en, heel belangrijk, het zetten van koffie!

We hopen in het voorjaar van start te kunnen gaan met de uitvoering en rekenen op uw steun en hulp.

Met elkaar maken we er een prachtig multifunctioneel plein van!

Wat is het Coöperatiefonds?

Dit fonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de
nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

Met vriendelijke groet, werkgroep Brinkplein,

Marein Boekhoudt, Klaas Tolman, Marc de Vries, Theo Kremer, Hendri Derks, Liane Russchen, Minnie Diever, Sierd Dolstra, Pieter Bergsma, Pim Pera en Anne-Marie van der Geest.

Foto vlnr: Jos Koning (Rabobank), Pim Pera en Anne-Marie van der Geest (beide van Dorpsbelang Boijl)

Laat een antwoord achter

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: [email protected]

Pin It on Pinterest