Selecteer pagina

Welke 12 gelukkigen gaan straks wonen aan Boschoordweg?

Welke 12 gelukkigen gaan straks wonen aan Boschoordweg?

In het najaar van 2021 hebben 24 Boijligers duidelijk aangegeven belangstelling te hebben voor een duurzame woning op het perceel aan de Boschoordweg. Zoals al in de vorige dorpskrant werd gemeld, is de gemeente Weststellingwerf net voor de zomervakantie in principe akkoord gegaan met de realisatie van 12 woningen op de aan te kopen locatie.

Dat betekent dat de projectgroep Duurzaam Wonen Boijl nu hard aan het werk is om een plan te maken, waarop de gemeente een wijzigingsbesluit in het bestemmingsplan kan nemen. Ons uitgewerkte plan moet nog vóór 1 december 2022 bij de gemeente liggen.
Voor de projectgroep heeft de aankoop van de benodigde grond nu de hoogste prioriteit. Want kunnen we niet tijdig genoeg geld bij elkaar krijgen met de ‘groene crowdfunding’, dan staat het de Woningstichting vrij om het perceel grond aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar te verkopen. En dan hebben starters in Boijl zeker het nakijken!

Twee informatieavonden op 15 en 29 september jl. in dorpshuis De Tille stonden in het teken van de gemeentelijke procedures, de ‘groene crowdfunding’, de voorlopige uitkomsten van de drie werkgroepen en een uitleg over de selectieprocedure. Dit laatste zal nodig zijn want we hebben immers meer serieuze gegadigden dan de 12 woningen die we mogen bouwen. Na afloop van de eerste informatieavond klonk een welgemeend applaus als blijk van waardering voor de getoonde inzet van de vrijwilligers en uit sympathie voor het ambitieuze plan. Zo’n 30 Boijligers waren aanwezig in het dorpshuis om zich te laten informeren over de stand van zaken en het voorstel om via een ‘groene crowdfunding’ de financiering van de aankoop van de grond veilig te stellen. “Je doet als Boijliger niet mee aan deze crowdfunding om er rijker van te worden, maar uit sympathie voor het project en tot steun van de jongeren en de leefbaarheid in het dorp” was een spontane uiting van een aanwezige dorpsgenoot.

Als uit de crowdfunding blijkt dat de grond kan worden aangekocht, wil de projectgroep snel tot een voorlopige kaveluitgifte komen. Daarvoor zullen we in oktober/november een selectie tot stand brengen en 12 toekomstige huurders c.q. kopers/bouwers gelukkig maken. Daartoe hadden we een tweede informatieavond georganiseerd op 29 september waar vragen worden beantwoord als: wat wordt de grootte van de kavels, wat wordt de kavelprijs, welke woningtypen komen er en hoeveel huurwoningen eventueel en tegen welke huurprijs? Maar ook vragen over de duurzaamheid van de woningen (installaties en materiaalgebruik) en over de mogelijkheden om zaken collectief te regelen.

Tenslotte is er voorlichting over het selectieproces en de eventuele loting. Voldoe je aan de selectiecriteria, behoor je tot de doelgroep, enz., enz.? Dan weten we wie nog steeds serieus belangstellend is en dus eind oktober/begin november kans gaat maken op één van de 12 (te bouwen) woningen.

Zit je als jonge woningzoekende dit artikel te lezen en heb je tot nu toe verzuimd je aan te melden? Stuur dan gerust je persoonlijke gegevens in de mail naar [email protected] vóór 15 oktober en we zetten je op de reservelijst.

Meedoen of informatie over de crowdfunding?
Ben Lubberdink: [email protected], Marein Boekhoudt: [email protected] , of www.duurzaamwonenboijl.nl

Foto: werkgroep Duurzaam Wonen Boijl

Laat een antwoord achter

Het laatste nieuws…

SamenLoop voor Hoop

Contact opnemen?

Je kunt ons mailen: [email protected]

Pin It on Pinterest